ביג מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם עם חברה לנכסים ובנין בע"מ לרכישת מלוא הונה של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

ביג מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם עם חברה לנכסים ובנין בע"מ לרכישת מלוא הונה של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

ביג מרכזי קניות בע"מ התקשרה בהסכם עם חברה לנכסים ובנין בע"מ לרכישת מלוא הונה של ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ תמורת 855 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום