ביג מרכזי קניות בע"מ השלימה את רכישת אפריקה נכסים

ביג מרכזי קניות בע"מ השלימה את רכישת אפריקה נכסים

 

ביג מרכזי קניות בע"מ השלימה את רכישת אפריקה נכסים תמורת 318 מיליון ₪ ( לדיווח החברה ). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום