ביג מרכזי קניות בע"מ במו"מ עם אביב ארלון בע"מ לרכישת מרכז קניות מניב בסרביה

ביג מרכזי קניות בע"מ במו"מ עם אביב ארלון בע"מ לרכישת מרכז קניות מניב בסרביה

חברת בת של ביג מרכזי קניות בע"מ במו"מ עם אביב ארלון בע"מ לרכישת מרכז קניות מניב בשטח של 23,360 מ"ר בסרביה תמורת 23.7 מיליון אירו ( לדיווח ביג).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום