ביג ממשיכה להשקיע בסרביה: רוכשת מאביב ארלון מרכז מסחרי

ביג ממשיכה להשקיע בסרביה: רוכשת מאביב ארלון מרכז מסחרי

ביג ממשיכה להשקיע בסרביה: רוכשת מאביב ארלון מרכז מסחרי (גלובס ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום