בזק מוכרת את חלקה בבניין אברהם הוסטל בת"א

בזק מוכרת את חלקה בבניין אברהם הוסטל בת"א

 

בזק מוכרת את חלקה בבניין אברהם הוסטל בת"א (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.
/ דיווחים מתפרצים, סקירת נדל"ן / תגיות:

שתף את הפרסום