בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ מכרה מקרקעין של 6,400 מ"ר בייעוד למלונות, מסחר ושרותי עזר בנתניה

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ מכרה מקרקעין של 6,400 מ"ר בייעוד למלונות, מסחר ושרותי עזר בנתניה

 

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ מכרה מקרקעין של 6,400 מ"ר בייעוד למלונות, מסחר ושרותי עזר בנתניה תמורת 49 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום