בוליגו רוכשת נכסים ב-80 מיליון דולר בארה"ב; המניה עולה ב-10%

בוליגו רוכשת נכסים ב-80 מיליון דולר בארה"ב; המניה עולה ב-10%

 

 

בוליגו רוכשת נכסים ב-80 מיליון דולר בארה"ב; המניה עולה ב-10% ( .(TheMarker

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום