בהלת המחסנים: המדינה מכרה שטח למרלו"גים בכחצי מיליארד שקל

בהלת המחסנים: המדינה מכרה שטח למרלו"גים בכחצי מיליארד שקל

בהלת המחסנים: המדינה מכרה שטח למרלו"גים בכחצי מיליארד שקל (גלובס ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום