אשטרום נכסים בע"מ מנהלת משא ומתן לרכישת בניין משרדים באנגליה

אשטרום נכסים בע"מ מנהלת משא ומתן לרכישת בניין משרדים באנגליה

חברה בת של אשטרום נכסים בע"מ מנהלת משא ומתן לרכישת בניין משרדים באנגליה, בשטח של כ- 15,100 מ"ר הכולל 99 מקומות חניה, בתמורה של כ 67 מיליון פאונד (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום