אשטרום נכסים בע"מ במו"מ לרכישת בניין משרדים של 16,300 מ"ר באנגליה

אשטרום נכסים בע"מ במו"מ לרכישת בניין משרדים של 16,300 מ"ר באנגליה

אשטרום נכסים בע"מ במו"מ לרכישת בניין משרדים של 16,300 מ"ר באנגליה תמורת 88 מיליון פאונד ( לדיווח החברה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום