אשטרום נכסים בע"מ במו"מ לרכישת בניין משרדים 16,000 מ"ר ו 86 חניות באנגליה

אשטרום נכסים בע"מ במו"מ לרכישת בניין משרדים 16,000 מ"ר ו 86 חניות באנגליה

אשטרום נכסים בע"מ במו"מ לרכישת בניין משרדים 16,000 מ"ר ו 86 חניות באנגליה תמורת 42.2 מיליון פאונד (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום