ארנה סטאר גרופ בע"מ רוכשת מב.ס.ר אירופה בע"מ את קניוןMall My בעיר לימסול שבקפריסין

ארנה סטאר גרופ בע"מ רוכשת מב.ס.ר אירופה בע"מ את קניוןMall My בעיר לימסול שבקפריסין

ארנה סטאר גרופ בע"מ רוכשת מב.ס.ר אירופה בע"מ את קניוןMall My  בעיר לימסול שבקפריסין (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום