ארנה סטאר גרופ בע"מ מכרה את זכויותיה בקניון ארנה נהריה

ארנה סטאר גרופ בע"מ מכרה את זכויותיה בקניון ארנה נהריה

ארנה סטאר גרופ בע"מ מכרה את זכויותיה בקניון ארנה נהריה תמורת 12 מיליון ₪ (לדיווח החברה). 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום