אקירוב רוצה לבנות על בית אסיה מגדל חדש

אקירוב רוצה לבנות על בית אסיה מגדל חדש

אקירוב רוצה לבנות על בית אסיה מגדל חדש בן 25 קומות (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

/ דיווחים מתפרצים, סקירת נדל"ן / תגיות:

שתף את הפרסום