אקזיט לקבוצת לובינסקי: ממפעל סיפולוקס היסטורי בתל אביב – למגדל של 45 קומות

אקזיט לקבוצת לובינסקי: ממפעל סיפולוקס היסטורי בתל אביב – למגדל של 45 קומות

 

 

אקזיט לקבוצת לובינסקי: ממפעל סיפולוקס היסטורי בתל אביב – למגדל של 45 קומות (.(TheMarker

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום