אפריקה ישראל מגורים השלימה רכישת זכויות מקרקעין של מתחם סמל צפון ת"א