אפריקה ישראל מגורים בע"מ רוכשת זכויות מגרש במסגרת הליך פירוק שיתוף במתחם סומייל צפון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ רוכשת זכויות מגרש במסגרת הליך פירוק שיתוף במתחם סומייל צפון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ רוכשת זכויות מגרש במסגרת הליך פירוק שיתוף במתחם סומייל צפון בשווי 425 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום