אפי נכסים בע"מ רכשה זכויות במקרקעין לפיתוח פרויקט בוורשה פולין

אפי נכסים בע"מ רכשה זכויות במקרקעין לפיתוח פרויקט בוורשה פולין

אפי נכסים בע"מ רכשה זכויות במקרקעין לפיתוח פרויקט בוורשה פולין ( רצ"ב מצגת ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום