אפי נכסים בע"מ רכשה בנייני משרדים בשטח כולל להשכרה של 25.6 אלפי מ"ר בפראג צ'כיה

אפי נכסים בע"מ רכשה בנייני משרדים בשטח כולל להשכרה של 25.6 אלפי מ"ר בפראג צ'כיה

אפי נכסים בע"מ רכשה בנייני משרדים בשטח כולל להשכרה של 25.6 אלפי מ"ר בפראג צ'כיה תמורת 66.5 מיליון אירו (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום