אפי נכסים בע"מ רוכשת 4 מבני משרדים ברומניה

אפי נכסים בע"מ רוכשת 4 מבני משרדים ברומניה

חברת בת של אפי נכסים בע"מ רוכשת 4 מבני משרדים ברומניה תמורת 290 מיליון אירו (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום