אפי נכסים בע"מ רוכשת בניין משרדים בשטח כולל להשכרה של כ-43 אלפי מ"ר בוורשה פולין

אפי נכסים בע"מ רוכשת בניין משרדים בשטח כולל להשכרה של כ-43 אלפי מ"ר בוורשה פולין

 אפי נכסים בע"מ רוכשת בניין משרדים בשטח כולל להשכרה של כ-43 אלפי מ"ר בוורשה פולין תמורת 100 מיליון אירו (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום