אפי נכסים בע"מ רוכשת ארבעה מבני משרדים ברומניה

אפי נכסים בע"מ רוכשת ארבעה מבני משרדים ברומניה

חברת בת של אפי נכסים בע"מ רוכשת ארבעה מבני משרדים ברומניה תמורת 290 מיליון אירו (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום