אפי נכסים בע"מ פתחה קניון ומאכלסת בניין משרדים ב – ברשוב רומניה

אפי נכסים בע"מ פתחה קניון ומאכלסת בניין משרדים ב – ברשוב רומניה

אפי נכסים בע"מ פתחה קניון ומאכלסת בניין משרדים ב – ברשוב רומניה בהשקעה של 550 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום