אפי נכסים בע"מ התקשרה בעסקה לרכישת זכויות בפרויקט במרכז הארץ

אפי נכסים בע"מ התקשרה בעסקה לרכישת זכויות בפרויקט במרכז הארץ

אפי נכסים בע"מ התקשרה בעסקה לרכישת זכויות בפרויקט במרכז הארץ הכולל שמונה בנייני משרדים בשטח בנוי כולל של כ- 45 אלפי מ"ר וחניות וכן קרקע צמודה בשטח של כ- 18 אלפי מ"ר המיועדת לבניה תמורת 328 מיליון ש"ח (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום