אפיק 1 שותפות מוגבלת מכרה נכס בבירמינגהם אלבמה ארה"ב

אפיק 1 שותפות מוגבלת מכרה נכס בבירמינגהם אלבמה ארה"ב

אפיק 1 שותפות מוגבלת מכרה נכס בבירמינגהם אלבמה ארה"ב תמורת 22.81 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום