אספן רוכשת בניין משרדים בהולנד

אספן רוכשת בניין משרדים בהולנד

אספן רוכשת בניין משרדים בהולנד ב-27 מיליון יורו – בתשואה של 7.3% (TheMarker)

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום