אספן גרופ בע"מ רוכשת בניין משרדים בהולנד

אספן גרופ בע"מ רוכשת בניין משרדים בהולנד

אספן גרופ בע"מ רוכשת בניין משרדים בהולנד תמורת 104 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום