אספן גרופ בע"מ ו ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ השלימו את מכירת מבנה משרדים

אספן גרופ בע"מ ו ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ השלימו את מכירת מבנה משרדים

אספן גרופ בע"מ ו ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ השלימו את מכירת מבנה משרדים בשטוטגרט גרמניה (לדיווח אספן).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום