אמזון מגדילה את ההימור על ישראל: מו"מ עם עזריאלי להקמת דאטה סנטר

אמזון מגדילה את ההימור על ישראל: מו"מ עם עזריאלי להקמת דאטה סנטר

אמזון מגדילה את ההימור על ישראל: מו"מ עם עזריאלי להקמת דאטה סנטר (גלובס).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום