אמות תשלם 53.5 מיליון שקל על 24 דונם בבית שמש לצורך בניית מרלו"ג

אמות תשלם 53.5 מיליון שקל על 24 דונם בבית שמש לצורך בניית מרלו"ג

אמות תשלם 53.5 מיליון שקל על 24 דונם בבית שמש לצורך בניית מרלו"ג (גלובס).

.

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום