אמות ממשיכה להתרחב בלוגיסטיקה: רכשה מאייל רביד 50% ממרכז לוגיסטי

אמות ממשיכה להתרחב בלוגיסטיקה: רכשה מאייל רביד 50% ממרכז לוגיסטי

אמות ממשיכה להתרחב בלוגיסטיקה: רכשה מאייל רביד 50% ממרכז לוגיסטי ב-71 מיליון שקל (.(TheMarker

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום