אמות השקעות בע"מ רכשה מחברה לנכסים ולבנין בע״מ את קומפלקס קניון קרית אונו

אמות השקעות בע"מ רכשה מחברה לנכסים ולבנין בע״מ את קומפלקס קניון קרית אונו

נדל"ן מסחרי בישראל

אמות השקעות בע"מ רכשה מחברה לנכסים ולבנין בע״מ את קומפלקס קניון קרית אונו (קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת קרקעי) תמורת 538 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום