אמות השקעות בע"מ חתמה על הסכם לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"

אמות השקעות בע"מ חתמה על הסכם לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין"

אמות השקעות בע"מ חתמה על הסכם לרכישת המתחם הידוע כ"פארק לוגיסטי צריפין" תמורת 1.518 מיליארד ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום