אמות השקעות בע"מ השלימה את עסקת "פארק לוגיסטי צריפין"

אמות השקעות בע"מ השלימה את עסקת "פארק לוגיסטי צריפין"

אמות השקעות בע"מ השלימה את עסקת "פארק לוגיסטי צריפין" תמורת 1.5 מיליארד ₪ (לדיווח החברה) .

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום