אמות​ חתמה על הסכם לרכישת 50% הנוספים בקניון קרית אונו

אמות​ חתמה על הסכם לרכישת 50% הנוספים בקניון קרית אונו

אמות חתמה על הסכם לרכישת 50% הנוספים בקניון קרית אונו ב-538 מיליון שקל (כלכליסט).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום