אמא עובדת ותינוק גם ( מאקו ), טל ממשרדנו עשה את עסקת הנדל"ן

אמא עובדת ותינוק גם ( מאקו ), טל ממשרדנו עשה את עסקת הנדל"ן

אמא עובדת ותינוק גם ( מאקו ), טל ממשרדנו עשה את עסקת הנדל"ן.

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום