אם.אר.פי השקעות בע"מ השלימה הסכם למכירת המתחם באסן הולנד

אם.אר.פי השקעות בע"מ השלימה הסכם למכירת המתחם באסן הולנד

אם.אר.פי השקעות בע"מ השלימה הסכם למכירת המתחם באסן הולנד (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום