אלקטרה נדלן בע"מ רכשה שני מקבצי דיור בפלורידה

אלקטרה נדלן בע"מ רכשה שני מקבצי דיור בפלורידה

 אלקטרה נדלן בע"מ רכשה שני מקבצי דיור בפלורידה תמורת 100 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום