אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה מקבץ דיור 248 יחידות בטמפה פלורידה ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה מקבץ דיור 248 יחידות בטמפה פלורידה ארה"ב

 אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה מקבץ דיור 248 יחידות בטמפה פלורידה ארה"ב תמורת 53.5 מיליון ₪ (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום