אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה מקבץ דיור הכולל 300 יחדות בדאלאס, טקסס

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה מקבץ דיור הכולל 300 יחדות בדאלאס, טקסס

 חברה של אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה מקבץ דיור הכולל 300 יחדות בדאלאס, טקסס תמורת 54.5 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום