אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה בנין משרדים 1,900 מ"ר בלונדון בריטניה

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה בנין משרדים 1,900 מ"ר בלונדון בריטניה

אלקטרה נדל"ן בע"מ רכשה בנין משרדים 1,900 מ"ר בלונדון בריטניה תמורת 17.5 מיליון ליש"ט ( לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום