אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה 1/3 של מקבץ 460 יח' דיור בשארלוט צפון קרוליינה ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה 1/3 של מקבץ 460 יח' דיור בשארלוט צפון קרוליינה ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה 1/3 של מקבץ 460 יח' דיור בשארלוט צפון קרוליינה ארה"ב תמורת 83.3 מיליון $ (לדיווח החברה ).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום