אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה מקבץ דיור בטמפה, פלורידה בארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה מקבץ דיור בטמפה, פלורידה בארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ מכרה מקבץ דיור בטמפה, פלורידה בארה"ב תמורת כ- 60 מיליון דולר. (לדיווח החברה).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום