אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה מכירת 4 מקבצי דיור בטקסס ארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה מכירת 4 מקבצי דיור בטקסס ארה"ב

 אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה מכירת 4 מקבצי דיור בטקסס ארה"ב (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום