אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה את מכירת בניין המשרדים בעיר קליבלנד שבארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה את מכירת בניין המשרדים בעיר קליבלנד שבארה"ב

אלקטרה נדל"ן בע"מ השלימה את מכירת בניין המשרדים בעיר קליבלנד שבארה"ב (לדיווח החברה).
מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום