אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ במו"מ עם ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן לרכישת 50% מקרקעין

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ במו"מ עם ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן לרכישת 50% מקרקעין

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ במו"מ עם ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן לרכישת 50% מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי הקבוצה ומפעל החברה בראשון לציון להקמת פרויקט מרובה שימושים. שווי הכולל 100% של הקרקע 275 מיליון ₪ (לדיווח אלקטרה ).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום