אלקטרה בע"מ רכשה מגרש 8 דונם לדיור ומסחר ביהוד מונוסון

אלקטרה בע"מ רכשה מגרש 8 דונם לדיור ומסחר ביהוד מונוסון

אלקטרה בע"מ רכשה מגרש 8 דונם לדיור ומסחר ביהוד מונוסון תמורת 375 מיליון ₪ ( לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום