אלטשולר שחם פרופרטיז תשקיע 30 מיליון שקל בבניין משרדים של אספן בהולנד

אלטשולר שחם פרופרטיז תשקיע 30 מיליון שקל בבניין משרדים של אספן בהולנד

אלטשולר שחם פרופרטיז תשקיע 30 מיליון שקל בבניין משרדים של אספן בהולנד (TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום