אלטיטיוד השקעות, לימיטד התקשרה במסמך עקרונות לרכישת 3 נכסים בדלאוור ארה"ב

אלטיטיוד השקעות, לימיטד התקשרה במסמך עקרונות לרכישת 3 נכסים בדלאוור ארה"ב

אלטיטיוד השקעות, לימיטד התקשרה במסמך עקרונות לרכישת 3 נכסים בדלאוור ארה"ב תמורת 71 מיליון $ (לדיווח החברה).

 

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום