אלטו מרחיבה את פעילות המרכזים הלוגיסטיים: רכשה קרקע ביוסטון

אלטו מרחיבה את פעילות המרכזים הלוגיסטיים: רכשה קרקע ביוסטון

אלטו מרחיבה את פעילות המרכזים הלוגיסטיים: רכשה קרקע ב-13 מיליון דולר ביוסטון ( TheMarker).

מטרת מזכר זה והנתונים/מידע המתפרסם הינה להביא לידיעתך מידע חדשותי.
האמור אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. מומלץ להשתמש במידע רק לאחר התייעצות עם גורם מתאים במשרדנו.

שתף את הפרסום